Tuesday, November 21, 2017

Sprucecourt Pot-Luck

 


স্কুল potluck, সমস্ত পরিবারের জন্য, বৃহস্পতিবার, 23 নভেম্বর। স্কুল জিম 5:00 PM তে পোস্ট করা
Skula potluck, samasta paribārēra jan'ya, br̥haspatibāra, 23 nabhēmbara. Skula jima ē 5:00 PM tē pōsṭa karā

பள்ளி குடும்பம், அனைத்து குடும்பங்கள், வியாழன், நவம்பர் 23. 5:00 மணிக்கு பாடசாலை உடற்பயிற்சி மையத்தில்.
Paḷḷi kuṭumpam, aṉaittu kuṭumpaṅkaḷ, viyāḻaṉ, navampar 23. 5:00 Maṇikku pāṭacālai uṭaṟpayiṟci maiyattil.


1123日,星期四,所有家庭的学校教育。在下午5点的学校健身房。
11 Yuè 23 rì, xīngqísì, suǒyǒu jiātíng de xuéxiào jiàoyù. Zài xiàwǔ 5 diǎn de xuéxiào jiànshēnfáng.
 

No comments:

Post a Comment